Förtroendevalda

(Efter årsmötet 2018-04-19)

Ordförande
Namn: Olle Möller
Adress Annebergsgatan 10 C, 214 66 Malmö
Tel 0708-99 55 37
Epost olle.moller@skanesforeningar.se

Vice ordförande
Namn: Ingmar Holm
Tel 0709-919322
Epost ingemar.holm@publiktentreprenorskap.se

Kassör
Namn: Sonny Spurr
Tel 0733-648045
Epost sonny.spurr@foreningsradet.se

Ledamot
Namn: Björn Anders Larsson
Tel 0762-483056
Epost bjorn-anders.larsson@nordreg.se

Ledamot
Namn: Peter Rodenstam
Tel 070-5640966
Epost prodenstam@tele2.se

 
Revisorer
Carl Ove Lundberg
Epost c-o.l@telia.com

Linda Attin
Epost linda.attin@miso.se

Revisorsuppleant
Ivar Scotte
Epost ivar.scotte@miso.se

Valberedning
Sten Björk (sammankallande)
Tel 0702-555468
Epost sten.i.bjork@telia.com