Organisationsstöd beviljat för 2016

Styrelsen i Region Skåne har beviljat Skånes Föreningar ett organisationsstöd om 100 000 kr för 2016. Stödet är inte riktat till några specifika åtgärder utan är ett allmänt stöd. 

Skånes Föreningar är en av 7 föreningar som erhåller stöd. Stödet utgår till föreningar med regional verksamhet.

Publicerat i Nyheter | Etiketter | Lämna en kommentar

Utmaningsbaserat Lärande – fria seminarier

Malmö högskola arrangerar 19-20 oktober två dagars öppna föreläsningar om Utmaningsbaserat Lärande, som filmas av Utbildningsradion. Alla välkomna!

Plats: Malmö högskola – Orkanen (Lärarhögskolan) – Nordenskiöldsgatan 10 – Sal D 138 – 250 platser

19/10 – Samhällsutmaningar och entreprenöriellt lärande i högre utbildning. Möjligheter och hinder (Sju 20-minuters föreläsningar och två samtalspaneler – en kan komma och gå emellanåt!)

20/10 – Malmö högskola i samhället och samtiden (Fjorton 20-minuters föreläsningar – en kan komma och gå emellanåt!)

Detaljerat program finns här: http://www.mah.se/…/Umaningsbaserat-larande-URKunskapskana…/

Publicerat i Nyheter | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Skånes Föreningar med i innovationsprojekt

Den 1 september gick startskottet för ett treårigt samverkansprojekt som ska ge Skåne bättre förutsättningar för start och utveckling av sociala innovationer.

Även Skånes Föreningar är med på ett hörn. Vi ska, in linje med vårt uppdrag, verka på det lokala planet för en ökad delaktighet och stimular till lokal samverkan.

Målet är att 1 300 personer och företag ska ta täten i Skånes framtida hållbarhetsutveckling och att Skåne ska vara en förebild nationellt för hur man genom samverkan kan främja social innovation.

Läs mer

Publicerat i Nyheter | Etiketter , | Lämna en kommentar

Föreningsråd Simrishamn ny medlem

Det nybildade föreningsrådet i Simrishamn – Föreningsråd Simrishamn – är nya medlemmar i Skånes Föreningar. Vid sitt första ordinarie styrelsemöte beslöt man att ansöka om medlemskap.

Styrelsen för Skånes Föreningar har nu beviljat ansökan och hälsar Föreningsråd Simrishamn välkomna i den växande skaran av medlemmar och önskar dem lycka till i sin strävan.

Publicerat i Nyheter | Etiketter | Lämna en kommentar

Yalla-Trappan söker Verksamhetschef!

Vill du vara medskapare i en samhällsförändring med siktet inställt på en mer rättvis och hållbar värld?

Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ som drivs av en ideell förening på Rosengård i Malmö. Idag har Yalla Trappan 24 anställda och tar även emot praktikanter för arbetslivsintroduktion i våra tre verksamhetsgrenar: kafé/catering, syateljé samt lokalvård och konferensservice. Yalla Trappan är inne i en expansiv och spännande fas och söker nu en verksamhetschef i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Arbetsuppgifter:

Personalansvar: Löpande arbetsledning, medarbetarsamtal, förbereda och hålla i personalmöten, arbetsmiljöansvar och schemaläggning för personal i samarbete med medarbetarna.
Verksamhetsledning/utveckling: Ansvara för Yalla Trappans olika verksamheter. Upplägg och genomförande av praktikavtal.
Budgetansvar:
Ansvara för den ekonomiska redovisningen och att fastställd rambudget följs. Utarbeta förslag till ekonomisk plan och budgetförslag.
Kundkontakter: Skapa nya kundkontakter och lägga fram underlagsförslag till styrelsen om avtal och offerter. Vidareutveckla våra gamla kundkontakter.
Myndighetskontakter: Ansvara för kontakter med myndigheter (Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Försäkringskassan m.fl.).
Kvalitets och förändringsarbete: Planera, strukturera, driva och genomföra som har som mål att driva och utveckla verksamheten mot uppsatta mål i samråd med styrelse och medarbetarna.
Sociala medier/marknadsföring: Ta ansvar för att våra sociala medier är uppdaterade och synliga på nätet. Vidareutveckla vår marknadsföring.

Erfarenheter och kvalifikationer:

  • Erfarenhet av planera, strukturera, genomföra och utveckla verksamheter
  • Engagemang för och kunskap om arbetsintegrerande sociala företag och relevanta samhällsfrågor
  • God samarbetsförmåga och lyhördhet
  • Uthållig, flexibel och lösningsfokuserad
  • Erfarenhet av personalansvar
  • Kompetens inom rapportering, dokumentation och andra texter
  • Ekonomiska kunskaper
  • Erfarenhet av myndighetskontakter
  • Analytisk och strategisk förmåga
  • Driven i entreprenörskapsfrågor

Tillträde 1 september 2015 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 28/6 2015

För mer information om tjänsten: 0703-35 24 11, Christina Merker-Siesjö (ordförande Yalla Trappan)

För mer information om Yalla Trappan: www.yallatrappan.se

Ansök genom att skicka CV och personligt brev till rekrytering@yallatrappan.se

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Föreningsråd Simrishamn bildat

Föreningsråd Simrishamns första styrelse. Sofi Appelkvist, Lisbeth Hagerman, Gertrud Rosenqvist och Susanna Udvardi, ordförande.

Föreningsråd Simrishamns första styrelse. Sofi Appelkvist, Lisbeth Hagerman, Gertrud Rosenqvist och Susanna Udvardi, ordförande.

I Simrislundsskolans matsal hade det på tisdagskvällen samlats ett 20-tal föreningsledare för att se om man kunde hitta formerna för en organiserad samverkan mellan föreningarna i Simrishamns kommun. Målet är att tillsammans – föreningar, kommun, medborgare och andra engagerade – skapa en ännu bättre livskvalitet i samhället.

Mötet leddes av Skånes Föreningars ordförande Olle Möller. Närvarande var också kultur- och fritidschef Mats Carlsson, som under åren varit med om några försök att bilda ett samverkansorgan. Kommunen är positiv till initiativet.

Efter genomgång och diskussion kring ett utsänt stadgeförslag beslöt man att med mindre korrigeringar anta stadgarna, anta namnet Föreningsråd Simrishamn och till sist välja en styrelse bestående av Susanna Udvardi, ordförande, Sofi Appelkvist, Gertrud Rosenqvist och Lisbeth Hagerman.

Styrelsen kommer att ha sitt första möte den 17 juni och återkommer därefter med mer information till samtliga föreningar i kommunen.

Publicerat i Möten | Etiketter , | Lämna en kommentar

Inspirationsträff med Lars Bryntesson

Skånes Föreningar deltog den 5 – 6 maj i två inspirationsträffar tillsammans med Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Nätverket Idéburen sektor.

Målet med träffarna var att öka kunskapen om idéburen sektor i de skånska kommunerna. Med på träffarna var bland annat Lars Bryntesson, kommunstyrelseordförande i Sigtuna kommun.

Arbetet kommer fortsätta under 2015- 2016 där en kartläggning över kommunernas behov kopplat till frågan kommer göras genom olika insatser.

Mer information och ytterligare två videos hittar du här på Kommunförbundets sida.

Publicerat i Möten | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

MISO – Malmö Idrottsföreningars Samorganisation ny medlem

miso logga

Vid Skånes Föreningars styrelsemöte den 11 maj valdes MISO – Malmö Idrottsföreningars Samorganisation in som medlem i organisationen.

MISO består av 142 medlemsföreningar som verkar för idrottslig verksamhet i Malmö Stad.

MISO, som var en av bildarna av Skånes Föreningar, hälsas nu välkommen till Skånes Föreningar.

Publicerat i Nyheter | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Ny webbplats

Vår tidigare hemsida fanns hos Sveriges Föreningar.

Deras server blev tyvärr hackad. Därför är våra uppgifter ännu inte helt uppdaterade.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Dags för årsmöte

Nu finns handlingarna inför årsmötet den 25/3 tillgängliga. Du hittar dom här.

Årsmötet äger rum på Idrottens Hus, Helsingborg, med start kl. 18.30.

Välkomna!

Publicerat i Möten | Etiketter , , | Lämna en kommentar