Ny webbplats

Vår tidigare hemsida fanns hos Sveriges Föreningar.

Deras server blev tyvärr hackad. Därför är våra uppgifter ännu inte helt uppdaterade.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Dags för årsmöte

Nu finns handlingarna inför årsmötet den 25/3 tillgängliga. Du hittar dom här.

Årsmötet äger rum på Idrottens Hus, Helsingborg, med start kl. 18.30.

Välkomna!

Publicerat i Möten | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Boka in tisdagen den 19 maj 2015 för spridningskonferens för RådRumSkåne

Det är särskilt intressant för dig som är intresserad av hur olika aktörer i samhället kan arbeta tillsammans för att hitta lösningar på gemensamma samhällsutmaningar och för dig som funderar över hur vi kan öka delaktigheten i det svenska samhället och ge stöd i etableringsprocessen för dem som är nya i Sverige.

Läs mer

Publicerat i Nyheter | Etiketter , , , | Lämna en kommentar

Årsmöte – inbjudan och nomineringar

Härmed inbjuds medlemsföreningar och förtroendevalda till årsmöte med Skånes Föreningar den 25 mars 2015. Årsmötet äger rum i Helsingborg och startar kl. 18.30.
Ytterligare handlingar kommer att skickas ut inom kort. Formalia runt årsmötet (motionstid, dagordning o dyl) hittar ni här.

Valberedningen vill ha in nomineringar senast den 25 februari 2015. Nomineringar tas emot av Ivar Scotte via e-post, ivar.scotte@mip.org.se. Det går också bra att ringa 0708-778272.

Besättningen (med mandattider) ser ut enligt följande:

Ordförande:
Olle Möller, Hjärup (vald till årsmötet 2015)

Ledamöter:
Ingemar Holm, Malmö (vald till årsmötet 2016)
Maria Andersson, Landskrona (vald till årsmötet 2016)
Sonny Spurr, Trelleborg (vald till årsmötet 2015)
Pernilla Röjner, Malmö (vald till årsmötet 2015)

Revisorer
Lennart Rehnman, Hörby (vald till årsmötet 2015)
Carl Ove Lundgren, Höllviken (vald till årsmötet 2015)

Publicerat i Möten | Etiketter , | Lämna en kommentar

Utbildning – FN:s konvention om barnets rättigheter

Inbjudan till utbildning med syfte att stärka genomförandet av barnets rättigheter i Skåne.

Målgrupp för utbildningen är strategiska nyckelpersoner i kommuner, Region Skåne och idéburen sektorn. Personer som får mandat och möjlighet att, efter genomgången utbildning, arbeta med genomförande av konventionen i den egna kommunen, regionen eller organisationen.
I första hand avsätts 15 platser för kommunerna, 15 platser för Region Skåne och 15 platser för regionala representanter inom idéburen sektor

Inbjudan kan ni se här.

Publicerat i Utbildning | Etiketter , | Lämna en kommentar

Barn och unga deltar allt mindre i föreningslivet

Fokus 14 är en analys av ungas fritid och organisering som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har gjort på uppdrag av regeringen. Rapporten visar på tydliga skillnader i hur mycket olika ungdomsgrupper är aktiva på sin fritid.

– Fortfarande är det många ungdomar som är aktiva om vi jämför i ett internationellt perspektiv, men det är ett faktum att allt färre ungdomar är föreningsaktiva. Det är också en tydlig trend att andelen medlemmar i föreningslivet minskar med ålder. Det sjunker från 66 procent i mellanstadiet till 42 procent i gymnasiet. Forskarna i vår rapport kallar det för en ”barnifiering” av föreningslivet säger Oscar Svensson, utredare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Rapporten visar också att 40 procent av de unga som är 13–19 år inte medlemmar i någon förening.

Läs hela artikeln på hemsidan för  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Publicerat i Nyheter | Etiketter , | Lämna en kommentar

Gott slut på 2014

Skånes Föreningar önskar alla ett gott slut på 2014.

Vi ser fram emot 2015 med spänning och där vi gemensamt ytterligare ska sätta den idéburna sektorn på plats.

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Årsmöte – Skånes Föreningar

Boka in den 25 mars 2015 för då håller Skånes Föreningar sitt årsmöte. Mer information kommer att skickas ut till medlemsföreningarna.

Publicerat i Möten | Etiketter | Lämna en kommentar

Årsmöte i Nätverket Idéburen sektor

Den 24/3 2015 kommer NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne att hålla sitt årsmötet.

Skånes Föreningar, som är en av medlemsorganisationerna, har möjlighet att lämna in motioner/förslag till årsmötet samt att nominera ledamöter till NÄTVERKET:s styrelse.

Senast den 23 december 2014 vill vi ha motionsförslag eller nomineringsförslag från medlemmarna i Skånes Föreningar.
Skicka förslag till styrelsen@skanesforeningar.se.

Publicerat i Möten | Etiketter , | Lämna en kommentar

Idéburet och offentligt medskapande – tillsammans kan vi förändra på riktigt!

Den 3 mars arrangerades det första regionala dialogforumet med fokus på lokalt medskapande och den 4 december ses vi igen för att åter sätta ljuset på lokal samverkan mellan offentliga och ideburna aktörer.

För att kunna lyckas med att bemästra dagens samhällsutmaningar krävs det nya tankesätt och samverkan mellan olika aktörer. Om fler är med och bidrar med sin kunskap så kommer också nya tankar och idéer att formas. Överenskommelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, NÄTVERKET Ideburen sektor Skåne och det nationella projektet Kommunalt och Ideellt Med­ skapande (KIM) bjuder in dig som vill skapa eller fördjupa din lokala samverkan mellan den idéburna och offentliga sektorn.

Varmt välkommen till en eftermiddag och kväll som kommer att ge dig;

– Storytelling; skånska berättelser om hur man lokalt kan samverka på nya sätt
– Open space; där du tillsammans med andra skånska samhällsaktörer får möj- lighet att testa dina ideer, förslag och tankar kring samhällsutmaningar som engagerar dig.

Skånskt dialogforum den 4 december kl. 14.30 – 19.00 i Helsingborg

Anmälan och mer info kan Du se/göra här

Publicerat i Konferens | Etiketter , | Lämna en kommentar