Bli medlem

Lokala samorganisationer verksamma i Skåne, kan ansöka om medlemskap.

Läs stadgarna för att se Skånes Föreningars ändamål och verksamhetsidé. I stadgarna framgår vem som kan bli medlem i Skånes Föreningar.

Medlemsavgiften är 500;-/år. Denna sätts in på bankgirot, som framgår på ansökningsblanketten, samtidigt som Ni sänder in ansökan.

För att ansöka om medlemskap använder Ni denna blankett -> Blankett Medlemsansokan

Har Ni några frågor eller undringar kontakta oss gärna.