Medlemmar

Följande lokala samarbetsorganisationer är medlemmar i Skånes Föreningar

MISO – Malmö Idrottsföreningars Samorganisation (hemsida)

MIP – Malmö Ideella Föreningars Paraplyorganisation (hemsida)

PIL – Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund (hemsida)

Föreningsrådet i Svedala kommun