Om oss

Skånes Föreningar har som ändamål att stödja och stärka de lokala paraplyorganisationerna samt påverka och vara en röst regionalt i frågor som berör det lokala föreningslivet.

Föreningen skall vara religiöst och partipolitiskt obunden.

 

Skånes Föreningars verksamhetsidé

  • Vi vill skapa en röst för det lokala föreningslivet på den regionala offentliga arenan.
  • Vi vill vara en skånsk remissinstans i frågor kring det ideella föreningslivet med spetskompetens i regionala och lokala frågor.
  • Vi vill stärka det lokala föreningslivet genom kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte samt skapa och sprida samverkansprocesser i och kring det civila samhället.
  • Vi vill med starka paraplyorganisationer i samtliga skånska kommuner stärka de lokala föreningarna.