Skånes Föreningars årsmöte

cityidrott

På onsdagen avhöll Skånes Föreningar sitt årsmöte i Landskrona.
Värd för mötet var LISA – Landskronaidrottens Samorganisation.

Mötet inleddes med en utmärkt dragning av Cityidrott, ett framgångsrikt projekt som LISA drivit sedan 2010. Engagemanget flödade och vi tackar Markus Hansson för ett inspirerat framförande.

Efter denna inledning avhölls den formella delen av årsmötet. Protokollet kommer inom kort men redan nu kan meddelas att mötet beslöt att sänka medlemsavgiften till 300;-/medlemsorganisation och att valen utföll enligt följande:

Ordförande (1 år)
Olle Möller (omval)

Ledamöter (2 år)
Ingemar Holm (omval)
Peter Rodenstam (omval)

Revisor (1 år)
Lennart Rehnman (omval)
Carl Ove Lundgren(omval)

Revisorssuppleant (1 år)
Ivar Scotte (omval)

Valberedning (1 år)
Linda Attin (nyval)
Tania Bauder (nyval)
Mats Werne (omval)

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Föreningssamverkan i Ystad

Skånes Föreningar och Ystad kommun har kommit överens om ett samarbete med syfte att stärka föreningslivet i Ystad.

Samarbetet innebär att Skånes Föreningar tillsammans med föreningarna ska föra en dialog om hur föreningarna på mer jämställd basis kan utveckla dialogen med kommunen i gemensamma frågor.

Föreningslivet äger själv denna process som omfattar alla idéburna föreningar.

Ett första möte med alla föreningar kommer att ske i mitten på april.

Publicerat i Nyheter | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Årsmöte

Skånes Föreningars årsmöte äger rum i Landskrona den 30 mars 2016.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Föreningsråd Simrishamn

I slutet av januari arrangerade Föreningsråd Simrishamn ett välbesökt och intressant medlemsmöte.

Temat för mötet var det ideella engagemanget. Kommunens innebandyklubb FCC och föreningen Österlen Lyser delade med sig av sina framgångsfaktorer. Berättelserna ledde till intressanta diskussioner och kunskapsöverföring mellan närvarade föreningar.


Ovanstående bild tagen av Susanna Udvardi visar på några av de närvarande föreningsledarna.

Publicerat i Möten | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Regionalt forum 2015 i Hässleholm

Överenskommelsen Skåne och dess parter Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne samt NÄTVERKET-Idéburen sektor Skåne arrangerar varje år Regionalt forum för att sprida kunskap om idéburen och offentlig samverkan och inspirera till nytänkande och medskapande.

Den 23 november arrangerades årets forum i Hässleholm

På årets regionala forum beskrevs systemförändrande modeller, metoder och verktyg som syftar till att förbättra mottagandet. Flera inspirerande exempel presenterades. Det gavs även stort utrymme för samtal och dialog om hur vi gemensamt kan inkludera nya skåningar i vårt samhälle på bästa sätt.

Här är en kort film från forumet

Publicerat i Nyheter | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Organisationsstöd beviljat för 2016

Styrelsen i Region Skåne har beviljat Skånes Föreningar ett organisationsstöd om 100 000 kr för 2016. Stödet är inte riktat till några specifika åtgärder utan är ett allmänt stöd. 

Skånes Föreningar är en av 7 föreningar som erhåller stöd. Stödet utgår till föreningar med regional verksamhet.

Publicerat i Nyheter | Etiketter | Lämna en kommentar

Utmaningsbaserat Lärande – fria seminarier

Malmö högskola arrangerar 19-20 oktober två dagars öppna föreläsningar om Utmaningsbaserat Lärande, som filmas av Utbildningsradion. Alla välkomna!

Plats: Malmö högskola – Orkanen (Lärarhögskolan) – Nordenskiöldsgatan 10 – Sal D 138 – 250 platser

19/10 – Samhällsutmaningar och entreprenöriellt lärande i högre utbildning. Möjligheter och hinder (Sju 20-minuters föreläsningar och två samtalspaneler – en kan komma och gå emellanåt!)

20/10 – Malmö högskola i samhället och samtiden (Fjorton 20-minuters föreläsningar – en kan komma och gå emellanåt!)

Detaljerat program finns här: http://www.mah.se/…/Umaningsbaserat-larande-URKunskapskana…/

Publicerat i Nyheter | Etiketter , , | Lämna en kommentar

Skånes Föreningar med i innovationsprojekt

Den 1 september gick startskottet för ett treårigt samverkansprojekt som ska ge Skåne bättre förutsättningar för start och utveckling av sociala innovationer.

Även Skånes Föreningar är med på ett hörn. Vi ska, in linje med vårt uppdrag, verka på det lokala planet för en ökad delaktighet och stimular till lokal samverkan.

Målet är att 1 300 personer och företag ska ta täten i Skånes framtida hållbarhetsutveckling och att Skåne ska vara en förebild nationellt för hur man genom samverkan kan främja social innovation.

Läs mer

Publicerat i Nyheter | Etiketter , | Lämna en kommentar

Föreningsråd Simrishamn ny medlem

Det nybildade föreningsrådet i Simrishamn – Föreningsråd Simrishamn – är nya medlemmar i Skånes Föreningar. Vid sitt första ordinarie styrelsemöte beslöt man att ansöka om medlemskap.

Styrelsen för Skånes Föreningar har nu beviljat ansökan och hälsar Föreningsråd Simrishamn välkomna i den växande skaran av medlemmar och önskar dem lycka till i sin strävan.

Publicerat i Nyheter | Etiketter | Lämna en kommentar

Yalla-Trappan söker Verksamhetschef!

Vill du vara medskapare i en samhällsförändring med siktet inställt på en mer rättvis och hållbar värld?

Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ som drivs av en ideell förening på Rosengård i Malmö. Idag har Yalla Trappan 24 anställda och tar även emot praktikanter för arbetslivsintroduktion i våra tre verksamhetsgrenar: kafé/catering, syateljé samt lokalvård och konferensservice. Yalla Trappan är inne i en expansiv och spännande fas och söker nu en verksamhetschef i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Arbetsuppgifter:

Personalansvar: Löpande arbetsledning, medarbetarsamtal, förbereda och hålla i personalmöten, arbetsmiljöansvar och schemaläggning för personal i samarbete med medarbetarna.
Verksamhetsledning/utveckling: Ansvara för Yalla Trappans olika verksamheter. Upplägg och genomförande av praktikavtal.
Budgetansvar:
Ansvara för den ekonomiska redovisningen och att fastställd rambudget följs. Utarbeta förslag till ekonomisk plan och budgetförslag.
Kundkontakter: Skapa nya kundkontakter och lägga fram underlagsförslag till styrelsen om avtal och offerter. Vidareutveckla våra gamla kundkontakter.
Myndighetskontakter: Ansvara för kontakter med myndigheter (Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Försäkringskassan m.fl.).
Kvalitets och förändringsarbete: Planera, strukturera, driva och genomföra som har som mål att driva och utveckla verksamheten mot uppsatta mål i samråd med styrelse och medarbetarna.
Sociala medier/marknadsföring: Ta ansvar för att våra sociala medier är uppdaterade och synliga på nätet. Vidareutveckla vår marknadsföring.

Erfarenheter och kvalifikationer:

  • Erfarenhet av planera, strukturera, genomföra och utveckla verksamheter
  • Engagemang för och kunskap om arbetsintegrerande sociala företag och relevanta samhällsfrågor
  • God samarbetsförmåga och lyhördhet
  • Uthållig, flexibel och lösningsfokuserad
  • Erfarenhet av personalansvar
  • Kompetens inom rapportering, dokumentation och andra texter
  • Ekonomiska kunskaper
  • Erfarenhet av myndighetskontakter
  • Analytisk och strategisk förmåga
  • Driven i entreprenörskapsfrågor

Tillträde 1 september 2015 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 28/6 2015

För mer information om tjänsten: 0703-35 24 11, Christina Merker-Siesjö (ordförande Yalla Trappan)

För mer information om Yalla Trappan: www.yallatrappan.se

Ansök genom att skicka CV och personligt brev till rekrytering@yallatrappan.se

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar