Kallelse till extra årsmöte

Härmed kallas medlemmarna till extra årsmöte med Skånes Föreningar måndagen den 17 april 2023 kl. 18.00. Mötet äger rum på Föreningscenter Nobel21, Nobelvägen 21, Malmö.

Förutom val av mötesfunktionärer är det 3 frågor som står på dagordningen:

  • Beslut om nedläggning av Skånes Föreningar (konfirmering av beslut tagit vid ordinarie årsmöte 2022-05-18)
  • Beslut om hur föreningens tillgångar skall hanteras.
  • Beslut om var föreningens handlingar ska arkiveras.

I enlighet med stadgarna kan inga andra frågor upptas till behandling.

Värt att notera är att handlingar (styrelsens förslag till beslut, anmälningslänk samt ombudsfullmakt) till mötet kommer att publiceras på hemsidan senast den 10 april 2023.
Edit 2023-04-10 Länk till årsmöteshandlingarna -> https://www.skanesforeningar.se/arsmoten/
Edit 2023-04-16 Ytterligare dokument upplagda och uppdaterade

Skånes Föreningars stadgar finns tillgängliga här -> http://www.skanesforeningar.se/wp-content/uploads/2014/04/131121-Sk%C3%A5nes-F%C3%B6reningar-Stadgar-fastst%C3%A4llda.pdf

I stadgarna ber vi er speciellt notera 12 § Medlems rättigheter och skyldigheter, 4:e punkten. I de diskussioner som förekommit under och efter senaste årsmötet har denna paragraf inte uppmärksammats.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till extra årsmöte

Årsmöteshandlingar

Här finns årsmöteshandlingarna inför mötet den 18 maj 2022 -> Årsmöteshandlingar 2019 – 2021

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsmöteshandlingar

Årsmöte för 2019 – 2021

Skånes Föreningars årsmöte gällande verksamhetsåren 2019 – 2021 äger rum den 18 maj 2022 med start kl 18.00. Årsmötet äger rum via zoom. Länk till mötet skickas ut till anmälda medlemsföreningar.

Inbjudan till mötet skickas via e-post till medlemsföreningarna.

Handlingarna inför årsmötet publiceras på hemsidan samt skickas till anmälda representanter.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte för 2019 – 2021

Årsmöte för 2018

Skånes Föreningars årsmöte gällande verksamhetsåret 2018 äger rum den 29 april 2019 med start kl 18.00 på Nobelvägen 19, Malmö.

Inbjudan är utskickad till medlemsföreningarna.

Publicerat i Nyheter | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte för 2018

Facebook

Skånes Föreningar använder i första hand Facebook som den primära kommunikationskanalen.

Sök på Skånes Föreningar på Facebook så finner du lite mer aktuell info där,

Publicerat i Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Facebook

Årsmöte 2018

Vid Skånes Föreningars årsmöte den 19 april 2018 skedde följande val:

Styrelsen
Ordförande – Olle Möller (1 år)
Ledamöter – Ingemar Holm och Peter Rodenstam (omval 2 år) samt Björn Anders Larsson (fyllnadsval 1 år)
Sonny Spurr är vald till 2019.

Revisorer
Linda Attin och Carl-Ove Lundgren (1år)

Revisorsuppleant
Ivar Scotte (1 år)

Valberedning
Sten Björk (1 år) sammankallande. Styrelsen fick i uppdrag att tillsammans med Sten Björk komplettera med ytterligare 2 ledamöter.

Publicerat i Möten | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2018

Föreningarnas Dag i Simrishamn

Den 16 september 2017 arrangeras Föreningarnas Dag i Simrishamn. I år  erbjuds samtliga  medlemmar möjlighet att att visa upp sin verksamhet, träffa potentiella nya medlemmar och låta dem prova på föreningsaktiviteter på Jonerbergshallen, Simrishamn.

Aktiviteterna hålls mellan kl 10- 13. Förutom möjligheten att testa på olika aktiviteter kommer det att  finnas fika, en tipsrunda som föreningsrådet håller i med fina priser och dagen kommer att avslutas med en intressant föreläsning av Per Carlén.

Läs mer på Föreningsrådets hemsida 

Publicerat i Nyheter | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för Föreningarnas Dag i Simrishamn

Årsmötet genomfört

Vid kvällens årsmöte valdes följande styrelse i Skånes Föreningar:

Olle Möller, FAS, ordförande (1 år) – omval
Sonny Spurr, Trelleborgs Föreningsråd (2 år) – omval
Bo Ekström, LISA (2 år) – nyval

Ingemar Holm, MIP, och Peter Rodestam, Svedala Fritidsråd, är valda till 2018.

Till revisorer valdes (1 år) valdes Linda Attin och Carl Ove Lundberg. Ivar Scotte valdes (1 år) till revisorsuppleant.

Till valberedning valdes Mats Werne och Sten Björk.

 

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsmötet genomfört

Dags för årsmöte

Så är det dags för årsmöte igen. Mötet äger rum på Ängelholmsgatan 1, Malmö med start kl 18.30.

Handlingarna hittar du här.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Dags för årsmöte

Inva-Sam, Helsingborg, ny medlem i Skånes Föreningar

Inva-Sam, Helsingborg

Skånes Föreningar har fått en ny medlemsorganisation.

Inva-Sam är en paraplyorganisation i Helsingborg som verkar för att tillvarata invandrarföreningarnas intressen, främja samarbetet dem emellan, sprida information om deras kultur och ursprung bland allmänheten.
Inva-Sam ska föra deras talan i vardagliga frågor samt lyfta fram frågor som berör invandrarna genom att vara som en länk mellan Helsingborgs stad och medlemsföreningarn.

Inva-Sam hälsas välkomna i Skånes Föreningar.

Publicerat i Nyheter | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för Inva-Sam, Helsingborg, ny medlem i Skånes Föreningar