Årsmöten

Extra årsmöte den 17 april 2023.

Årsmötet äger rum måndagen den 17 april 2023 kl. 18.00. Mötet äger rum på Föreningscenter Nobel21, Nobelvägen 21, Malmö.

Meddela gärna i förväg om ni tänker vara representerade på årsmötet. Det går bra att göra detta via e-post till olle.moller@sverigesforeningar.se.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till upplösning

Revisionsberättelse

Ombudsfullmakt

Skånes Föreningars stadgar

Årsmötesprotokoll 2022-05-18