Kallelse till extra årsmöte

Härmed kallas medlemmarna till extra årsmöte med Skånes Föreningar måndagen den 17 april 2023 kl. 18.00. Mötet äger rum på Föreningscenter Nobel21, Nobelvägen 21, Malmö.

Förutom val av mötesfunktionärer är det 3 frågor som står på dagordningen:

  • Beslut om nedläggning av Skånes Föreningar (konfirmering av beslut tagit vid ordinarie årsmöte 2022-05-18)
  • Beslut om hur föreningens tillgångar skall hanteras.
  • Beslut om var föreningens handlingar ska arkiveras.

I enlighet med stadgarna kan inga andra frågor upptas till behandling.

Värt att notera är att handlingar (styrelsens förslag till beslut, anmälningslänk samt ombudsfullmakt) till mötet kommer att publiceras på hemsidan senast den 10 april 2023.
Edit 2023-04-10 Länk till årsmöteshandlingarna -> https://www.skanesforeningar.se/arsmoten/
Edit 2023-04-16 Ytterligare dokument upplagda och uppdaterade

Skånes Föreningars stadgar finns tillgängliga här -> http://www.skanesforeningar.se/wp-content/uploads/2014/04/131121-Sk%C3%A5nes-F%C3%B6reningar-Stadgar-fastst%C3%A4llda.pdf

I stadgarna ber vi er speciellt notera 12 § Medlems rättigheter och skyldigheter, 4:e punkten. I de diskussioner som förekommit under och efter senaste årsmötet har denna paragraf inte uppmärksammats.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.