Skånes Föreningar är bildat

Torsdagen den 21 november 2013 är en minnesdag – då bildades Skånes Föreningar!

På Hotell Scandic Star, Lund, träffades representanter för 6 lokala sammanslutningar i Skåne för att ta ställning till ett stadgeförslag som arbetats fram under några månader av en arbetsgrupp som utsågs under våren.
Efter en noggrann genomgång antogs dels namnet, dels stadgarna. Föreningen var bildad!

De 6 organisationer som var närvarande och som nu kan ta åt sig äran var Malmö Idrottens Samorganisation (MISO), Föreningsalliansen i Staffanstorp (FAS), Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation (MIP), Landskrona Idrottsallians (LISA), Paraplyorganisationen för Ideella Föreningar i Lunds kommun (PIL) och Bjuvs Föreningars Samorganisation (BFSO).
Skånes Föreningar har som ändamål att stödja och stärka de lokala paraplyorganisationerna samt påverka och vara en röst regionalt i frågor som berör det lokala föreningslivet. Föreningen skall vara religiöst och partipolitiskt obunden.

Skånes Föreningars verksamhetsidé

  • Vi vill skapa en röst för det lokala föreningslivet på den regionala offentliga arenan.
  • Vi vill vara en skånsk remissinstans i frågor kring det ideella föreningslivet med spetskompetens i regionala och lokala frågor.
  • Vi vill stärka det lokala föreningslivet genom kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte samt skapa och sprida samverkansprocesser i och kring det civila samhället.
  • Vi vill med starka paraplyorganisationer i samtliga skånska kommuner stärka de lokala föreningarna.

Till Skånes Föreningars första styrelse valdes:

Ordförande Olle Möller, Hjärup
Vice ordförande Sonny Spurr, Trelleborg
Kassör Bertil Månsson, Lund
Sekreterare Maria Andersson, Landskrona
Ledamot Ingemar Holm, Malmö

 

Det här inlägget postades i Nyheter och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.